بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: همایش , حلال , مشهد , 1396


تاريخ : دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٦ | ۸:٤٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر موثق | نظرات ()

شرکت بیوفارم آلمان


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: کیت , الایزا , بیوفارم , آلمان


تاريخ : جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩٦ | ۱:٤٧ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر موثق | نظرات ()


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: کنگره ملی , صنایع غذایی , 1396


تاريخ : چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٦ | ٩:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر موثق | نظرات ()

 

دانشکده ..............

پایان‌نامه جهت اخذ درجة ................... رشتة ................

عنوان:

........................................

استاد راهنما:

دکتر .........................

استاد مشاور:

دکتر .......................

ارائه دهنده:

................................

خرداد‌‌ماه 1396                                   شماره پایان‌نامه: ...............

«حق هرگونه انتشار و بهره‌برداری از نتایج این پایان‌نامه برای دانشکده ....... ... محفوظ است»


[در این قسمت، حداکثر سه صفحه تقدیم، تقدیر و تشکر گذاشته می‌شود]

 [قبل از این صفحه، کپی برگة نمرة دفاع از پایان‌نامه قرار داده می‌شود. اصل برگة نمره، همراه با یک کپی از آن به واحد پژوهش و پایان‌نامه تحویل می‌گردد.]

[تذکر: در حاشیة این صفحه، صفحة بسم‌الله و صفحات اول هر فصل می‌توان از کادرهای دلخواه استفاده نمود.]

 

 

 

چکیده

مقدمه: در این قسمت اهمیت موضوع به‌طور کلی ذکر می‌شود. بهتر است این قسمت خیلی کوتاه نوشته شود. دقت شود که تعداد کل کلمات چکیده –با احتساب کلماتی چون "و"، "در"، "از" و کلاً تمام کلماتی که در دوطرف آنها فاصله قرار دارد- بین 200 تا 300 کلمه باشد. بهتر است کل چکیده را در یک صفحه چاپ نمود. برای این کار می‌توان فاصلة خطوط از یکدیگر را یک‌برابر در نظر گرفت و در صورت لزوم اندازة قلم را کاهش داد.

روش کار: دراین قسمت، خلاصه‌ای از روش انجام کار به‌طور کلی ذکر می‌شود.

نتایج: در این بخش، نتایج به‌دست آمده به‌طور خلاصه ذکر می‌گردند

نتیجه‌گیری: نتیجة نهایی منتج از پایان‌نامه در این قسمت نوشته می‌شود.

کلمات کلیدی: کلمات کلیدی فارسی با ویرگول از یکدیگر جدا می‌شوند

 

 

 

فهرست

فهرست مطالب در این قسمت آورده می‌شود.

تذکر: اگر در نوشتن عناوین موجود در متن، از Headings استفاده شود (همان‌گونه که در این فایل نیز اعمال شده است)، فهرست ذیل به‌طور خودکار روزآمد می‌شود. بعد از اعمال تغییرات، روی فهرست ذیل کلیک کرده و گزینة Update field را انتخاب کنید. شمارة صفحات و متن عناوین به‌طور خودکار اصلاح خواهند شد.

(1) فصل اول: مقدمه. 1

(1-1) پیشگفتار. 2

(1-2) کلیات... 2

(1-2-1) فیزیولوژی دستگاه گوارش... 2

(1-2-2) آناتومی دستگاه گوارش... 3

(2) فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده 4

(3) فصل سوم: روش کار. 6

(4) فصل چهارم: نتایج 8

(5) فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 10

(6) مـنـابـع. 12

 


می‌توانید فهرست شکل‌ها، نمودارها و جداول را نیز به‌صورت جداگانه بعد از فهرست اصلی، در همین قسمت ذکر نمایید.

 

 

(1) فصل اول:

مـقـدمـه


(1-1) پیشگفتار

همانطور که در راهنمای نگارش پایان‌نامه ذکر شده است، فصل اول شامل دو قمست است: پیشگفتار و کلیات. در قسمت پیشگفتار به‌طور کوتاه موضوع پایان‌نامه معرفی می‌شود.

(1-2) کلیات

در قمست کلیات، مباحثی آورده می‌شوند که پیش‌زمینة ورود به موضوع پایان‌نامه می‌باشند. فرق این قسمت با فصل دوم این است که قسمت کلیات همانطور که از نام آن بر می‌آید، شامل مطالب کلی و غیر اختصاصی در مورد عنوان پایان‌نامه است ولی در فصل دوم، فقط نتایج مطالعات و بررسی‌های محققین دقیقاً در مورد عنوان پایان‌نامه بحث قرار می‌گیرند.

می‌توان برای تیترهای مختلف موجود در فصل‌های پایان‌نامه، قلم‌های متفاوت با اندازه‌های مختلف استفاده نمود و بهتر است برای نشان دادن اینکه کدام تیتر زیرعنوان تیتر دیگر می‌باشد، از شماره‌گذاری استفاده گردد. مثلاً همانطور که می‌بینید، در این صفحه، برای تیتر کلیات از شمارة (1-2) استفاده شده؛ زیرا، این تیتر، دومین تیتر موجود در فصل اول است. حال اگر بخواهیم در قمست کلیات، عنوانی به‌نام "فیزیولوژی دستگاه گوارش" داشته باشیم، می‌توانیم به‌صورت زیر بنویسیم:

(1-2-1) فیزیولوژی دستگاه گوارش

عدد (1-2-1) نشان‌دهندة این است که تیتر فوق، اولین زیرعنوان مربوط به تیتر (1-2) است. حال اگر بخواهیم در این بخش، ابتدا فیزیولوژی مری و سپس فیزیولوژی معده را توضیح دهیم، باید به‌صورت زیر بنویسیم:

(1-2-1-1) فیزیولوژی مری

عدد 1 در سمت چپ، نشان می‌دهد که این تیتر اولین زیرعنوان مربوط به تیتر (1-2-1) است.

(1-2-1-2) فیزیولوژی معده

عدر 2 در سمت چپ، نشان می‌دهد که این تیتر دومین زیر عنوان مربوط به تیتر (1-2-1) است.

بدیهی است که اگر بعد از اتمام ذکر فیزیولوژی دستگاه گوارش، بخواهیم آناتومی دستگاه گوارش را شرح دهیم، به‌صورت زیر باید نوشته شود:

(1-2-2) آناتومی دستگاه گوارش

عدد (1-2-2) نشان می‌دهد که این تیتر، دومین زیرعنوان مربوط به تیتر (1-2) است.

توضیح دیگر که ضروری به‌نظر می‌رسد،‌ ذکر شمارة رفرنس است. باید در تمام قمست‌های پایان‌نامه، بعد از بیان هر مطلب علمی، شمارة منبع ذکر شده و مشخصات منبع با همان شماره در قسمت منابع نوشته شود. برای ذکر شمارة منبع در متن پایان‌نامه، بهتر است در انتهای پاراگراف مورد بحث، شماره را داخل کروشه نوشت. مثلاً [15]

اگر بخواهید چندین صفحه از یک منبع را در پایان‌نامه بگنجانید، بهتر است در هر صفحه، در انتهای یکی از پاراگراف‌ها شمارة منبع را بنویسید تا خواننده برای پیدا کردن شمارة منبع مجبور به جستجوی چندین صفحه نشود.

 

 

 

(2) فصل دوم:

مروری بر مطالعات انجام‌شده


فرق این فصل با قسمت کلیات از فصل اول قبلاً توضیح داده شد. برای درک بهتر چگونگی تفکیک مطالب فصل دوم و کلیات، می‌توانید فرض کنید که فصل دوم را برای یکی از اساتید متخصص در زمینة موضوع پایان‌نامه می‌نویسید و ایشان قبل از اینکه فصل دوم را مطالعه نماید، ابتدا فصل‌های روش کار، نتایج و بحث شما را مطالعه نموده و بعد از خواندن گزارش کامل کار شما، می‌خواهد بداند در سایر متون معتبر علمی (از قبیل مقالات، کنفرانس‌ها، کتابها، پایان‌نامه‌ها، و ...) دقیقاً در مورد نتایج حاصل از کار شما چه نتایجی نوشته شده است.

همان‌طور که در قمست کلیات، مطالب بر اساس موضوع (و نه بر اساس عنوان کتاب یا مقاله) دسته‌بندی می‌شوند، در این فصل نیز باید مطالب به‌صورت موضوعی دسته‌بندی شوند نه براساس عنوان مقاله یا کتاب. یعنی نمی‌توان عنوان مقالة اول را نوشت و بعد آنرا ترجمه نمود و سپس عنوان مقالة دوم ذکر شده و محتویات آن نوشته شود و .... زیرا ممکن است منابع مورد بحث در این قسمت در قسمتهایی با یکدیگر اشتراک داشته باشند و باید این موضوعات تحت یک عنوان و در کنار هم بیان شوند.

همانطور که قبلاً بیان گردید، در این فصل نیز ذکر شمارة رفرنس هنگام نوشتن مطالب علمی الزامی است.

 

 

 

(3) فصل سوم:

روش کار


روش کار .......

 

 

 

(4) فصل چهارم:

نـتـایـج


نتایج ....

 

 

 

 

 

(5) فصل پنجم:

بحث و نتیجه‌گیری


بحث و نتیجه‌گیری ...........

 

 

 

 

(6) مـنـابـع


1.

2.

3.

4.

 

 

 

ABSTRACT:

Background:

Method:

Results:

Conclusion:

Keywords:


 

University of Medical Sciences

School of Medicine

A thesis presented for the degree of ………….. in ………….

Title:

How to write a thesis?

Supervisors:

Dr. ……………..

Advisers:

Dr. …………….

By:

……………………….

November 2005                                        Thesis No: ………..

منبع : دانشگاه فردوسی مشهد 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نحوه , نگارش , پایان نامه


تاريخ : دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٦ | ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر موثق | نظرات ()

پروپوزال یا طرح تحقیق، پیش نویس پ‍ژوهشی است که شما می بایست برای اخذ مدرک تحصیلی خود انجام دهید. در پروپوزال، شما به معرفی موضوعی که برای پایان نامه خود انتخاب کرده اید، توضیح اهمیت آن موضوع، ذکر پ‍‍ژوهش هایی که در گذشته در این باره صورت گرفته، اهداف و سئوالات تحقیق و نتایجی که فکر می کنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. همچنین روش یا روش هایی که در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذکر می کنید.

تنظیم پروپوزال بنا بر هدفی که از آن دارید و یا به مقتضای رشته تحصیلی شما می تواند قدری متغیر باشد. اما شکل بندی بنیادین آن، همواره باید شامل عنوان بندی ها و بخش های زیر باشد:

 

1- موضوع تحقیق ( Project Title )

ذیل این عنوان می بایست عنوان دقیق تحقیق خود را  به زبان فارسی و انگلیسی ذکر کنید. برای مثال :

   مطالعه تجربی پایداری اثرات هومات پتاسیم در گندم غنی شده و تأثیر آن بر ریز مغذی های معدنی

 

Project Title:

     Experimental study on stability of potassium humate effect in enreached wheat and its affect on mineral micronutrients

 

2- اطلاعات فردی و علمی دانشجو، اساتید راهنما و مشاور

Personal and academic information of students, faculty advisors))

در این قسمت مشخصات کامل مجری پروژه و اساتید راهنما و مشاور بر اساس آخرین مدارک ارائه شده نوشته شود.

 

3- توضیح و تشریح موضوع و اهمیت و ضرور آن

(Explained the issue and its importance and necessity)

در این بخش می بایست جوانب موضوع، چگونگی ارتباط آن با رشته تحصیلی مورد نظر، و اهمیت موضوع به لحاظ علمی و کاربردی  و مواد و روشهای مورد استفاده را توضیح دهید.

 

4- ادبیات تحقیق و پژوهش های مرتبط ( Review of Literature and Relevant Topics)

زیر این عنوان، باید توضیح مختصری درباره پژوهش هایی که پیش از شما روی این موضوع و موضوعات نزدیک به آن انجام شده بدهید. در این بخش در واقع باید به ذکر پژوهش هایی بپردازید که شما قصد دارید یافته های آن ها را تکمیل کنید، اشتباهات آن ها را رفع نمایید و یا نتایج آن ها را رد کنید.

 

 5- جنبه جدید بودن و  نوآوری در تحقیق (New aspects of research and innovation)

در این قسمت روشها و راهکارهای جدیدی که در موضوع از آنها استفاده خواهد شد و یا نتایج جدیدی که به دست خواهند آمد باید ذکر شوند و توسط اساتید راهنما تأیید شوند.

 

6- اهداف، سوالات و فرضیه ها ( Aims, Questions and Hypothesizes )

در این بخش باید به ذکر نتایجی بپردازید که فکر می کنید از تحقیق خواهید گرفت. توضیح دهید که از انجام تحقیق چه هدفی دارید؟ به کدام سمت حرکت می کنید؟ چه سوالاتی مطرح است و فکر می کنید به کجا خواهید رسید؟

واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی بایستی به صورت مفهومی و عملیاتی تعریف شوند و اهداف، سوالات و فرضیه ها باید در یک راستا باشند و مطابقت داشته باشند.

 

5- روش ها و ابزار های تحقیق ( Methodology )

در این قسمت توضیح دهید که در انجام پروژه از چه روش های علمی و آماری سود خواهید برد و چه متغییرهایی خواهید داشت و چه ابزارهایی را برای رسیدن به اهداف تحقیق به خدمت خواهید گرفت.

 6- منابع( References )

فهرستی از منابعی را که از آنها در تنظیم پروپوزال استفاده کرده اید و به کار شما مرتبط هستند را الفبایی و منظم کنید. ابتدا منابع فارسی و بعد منابع انگلیسی را در این بخش قرار دهید. نوشتن منابع در پروپوزال دقیقاً مانند خود پایان نامه خواهد بود.

    هنگام نوشتن فهرست منابع به مسائل زیر توجه شود:

         الف ترتیب نوشتن منابع بر حسب حروف الفبای فارسی باشد. 

         ب ابتدا منابع فارسی و سپس منابع غیر فارسی نوشته شود.

         ج ترتیب نوشتن مشخصات هر منبع بصورت زیر باشد:

1. شماره و ردیف              2. نام خانوادگی نویسنده                  3. نام کوچک نویسنده                    4. سال انتشار         5. عنوان کتاب، مقاله، گزارش، پایان‌نامه یا رساله           6. نام ناشر، مجله، سمینار یا موسسه علمی که مقاله در آن چاپ شده و یا نام دانشگاهی که پایان‌نامه در آنجا ارائه گردیده است (شماره و سال مجله قید شود)          7. شماره صفحاتی که مطلب موردنظر از آن استخراج شده است.

ð در صورتی که منبع مورد استفاده اینترنتی باشد، آدرس نهایی صفحه در سایت، نوشته شود.

 

 ارجاع به منابع در متن پایان نامه به دو روش نام خانوادگی و تاریخ تألیف اثر در داخل پرانتز (نام خانوادگی، تاریخ)  یا شماره منبع در فهرست منابع در داخل کروشه ]شماره منبع[ صورت خواهد گرفت.

 

*نکات مهم

 1- عنوان پروژه را طولانی انتخاب نکنید و سعی کنید این عنوان بیشتر از 16 کلمه نباشد.

2- این نکات را در مورد انتخاب و نگارش تیتر پروژه رعایت کنید :

الف ) سعی کنید موضوع روشن و ساده باشد. از به کار بردن الفاظ مشکل در عنوان تحقیق خودداری کنید.

ب ) عنوان پروژه را به صورت خلاصه ای فشرده از آن چه در ذهن دارید در نظر بگیرید. سعی کنید با همان یک جمله عنوان پروژه بتوانید چارچوب کلی تحقیق و هدف هایتان را به خواننده منتقل کنید. عنوان کار شما باید کاملاً مشخص کند که شما می خواهید چه چیز را و در چه شرایطی مطالعه کنید.

پ ) در جمله بندی عنوان پروژه دقت کنید تا چیدمان آن طوری باشد که آن چه اصل موضوع تحقیق شماست از فرع آن قابل تشخیص باشد.

ت ) سعی کنید کلمات اضافی را از عنوان پروژه حذف کنید .

 3- در مورد هدف هایی که از تحقیق دارید و  موضوعی که برای مطالعه انتخاب کرده اید و سوالات و فرضیه هایتان حتماً دقت کنید که در رابطه کامل با هم باشند و در نگارش پروپوزال سعی کنید که این رابطه را به خوبی نمایش دهید.

4- در زمینه چگونگی انتخاب روش تحقیق نیز ، وضع به همین ترتیب است. سعی کنید مناسب ترین ، عملی ترین ، علمی ترین و هم خوان ترین روش را برای پژوهش مورد نظرتان انتخاب کنید. 

5- پروپوزال را تمیز و با بخش بندی مناسب تحویل دهید. سعی کنید مرز بین عنوان ها مشخص باشد و مطالب را بر یک روی کاغذ A4 تایپ کنید.

6- حجم پروپوزال می بایست برای دوره های کارشناسی ارشد به همراه فرم های تعهد مندرج در آخر پروپوزال حداکثر 20 صفحه باشد. در این میان حداقل یک صفحه به ادبیات تحقیق و حداقل یک صفحه به منابع تحقیق اختصاص دهید. سعی کنید از منابع جدید و به روز استفاده نمایید و همه ی منابع پروژه فارسی زبان نباشند. هم چنین توجه بفرمایید فونت تعیین شده برای پروپوزال را تغییر ندهید.

7- از نوشتن موارد اضافه در پروپوزال ، مثل عریضه نویسی برای استاد راهنما و غیره ، جداً خود داری کنید. از توضیح اضافه هم پرهیز کنید.

8- در مورد نگارش انگلیسی ، حتماً درباره متن پروپوزال با یک مترجم و یا کسی که انگلیسی ادبی را به خوبی می داند مشورت کنید. متن پروپوزال می بایست به لحاظ علمی و ادبی هیچ غلطی نداشته باشد.

9- سنجش علمی شما در واقع از طریق مطالعه پروپوزال میسر خواهد بود پس تمام تلاش و دانش خود را برای تنظیم آن به کار بگیرید.

 منبع:www.ard.srbiau.ac.ir

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نحوه , نوشتن , پروپوزال


تاريخ : دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٦ | ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر موثق | نظرات ()
<< مطالب جدیدتر مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By Slide Skin:.