چرا بهداشت مواد غذایی اهمیت دارد؟

در صورتی که مواد غذایی در معرض آلودگی قرار گیرد می تواند با انواع میکروب های بیماریزا آلوده گردد و این آلودگی می تواند به انسان منتقل گردد.

مواد غذایی از نظر فساد پذیری به سه دسته تقسیم می شوند

مواد غذایی فاسد شدنی: شیر، گوشت، تخم مرغ، ماهی

مواد غذایی نیمه فاسد شدنی: سیب زمینی، پیاز، سیب و ...

مواد غذایی فاسد نشدنی: آرد، شکر و ...

باکتری ها، ویروس ها، انواع انگل ها ، سموم قارچی و کپک ها، مواد شیمیایی و داروها و سموم دفع آفات نباتی می توانند باعث آلودگی وفساد موادغذایی بشوند.

بیماری های ناشی از مصرف غذای الوده به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

1) مسمومیت های غذایی

2) عفونت های غذایی

عوام به تمام بیماری های ناشی از مصرف غذای آلوده ، عنوان مسمومیت غذایی را اطلاق می نمایند.

عوارض این بیماری ها اغلب بصورت اسهال و استفراغ می باشد.

اغلب مسمومیت های غذایی خود محدود شونده هستند و بدون نیاز به مصرف داروی خاص بهبود می یبابند.

متاسفانه در ایران آماری در مورد میزان مبتلایان به بیماری های ناشی از غذا وجود ندارد که علت ان عدم وجود شبکه اطلاعاتی مناسب برای ثبت مبتلایان در کشور می باشد.

امروزه یکی از دغدغه های مردم احتمال آلودگی مواد غذایی با باقیمانده سموم کشاورزی،باقیمانده داروهای دامی و سایر مواد شیمیایی می باشد.

خوشبختانه اقداماتی جهت بررسی موضوع  در کشور آغاز شده است.

به امید روزی که تمام مواد غذایی مصرفی در کشور عاری از هر گونه آلودگی باشند.

نویسنده: دکتر موثق 

/ 0 نظر / 107 بازدید