ماست بعنوان غذای کریر پروبیوتیک

تاریخچة  توجه به نقش پروبیوتیک ها در سلامت انسان به سالهای دور (سال 1908 میلادی) بر میگردد. نخستین بار فردی بنام مچینکوف مدعی شد که مصرف فرآورده های تخمیری شیر باعث افزایش طول عمر انسان میگردد. البته اکنون صحت این نظریه با توجه به رابطة متقابل بین میکروارگانیسم های روده ای و نقشی که این میکروارگانیسم ها در سلامت انسان ایفاء می‌کنند، بیش از پیش مشخص شده است. در سالهای اخیر رابطة بین تعادل جمعیت میکروبی در دستگاه گوارش انسان و تغذیة‌ مناسب و سلامتی فرد به خوبی شناخته شده است. میکروارگانیسم های اولیة دخیل در ایجاد چنین تعادلی شامل لاکتوباسیل ها و بیفید و باکتریها می‌باشند. یکی از محصولات لبنی که حاوی باکتریهایی چون لاکتو باسیلوس اسید و فیلوس و بیفید و باکتریوم بیفیدوم می‌باشد ماستی بنام “Bio-Yogurt ” می‌باشد.

 

مقدمه:

در اوایل قرن بیستم، باکتریولوژیستی روسی به نام الی مچینکوف به شرح اثرات مفید باکتریهای مولد اسیدلاکتیک موجود در فرآورده‌های تخمیری شیر، در سلامت انسان پرداخت. وی مدعی شد که بلغاری‌هایی که از یک نوع فرآوردة تخمیری شیر بنام “Yahourth” استفاده می‌نمایند، از نظر جسمانی سالم تر بوده و طول عمر زیادتری دارند. در سال 1908 میلادی، مچینکوف تئوری “عمر طولانی بدون پیری” را مطرح نمود. اساس این نظریه جایگزینی باکتری های مولد اسید لاکتیک به جای باکتری های مولدتوکسین در رودة‌ انسان بود، که منجر به افزایش طول عمر فرد می‌گردد. البته در همان سالها محققی به نام تیسیه از انستیتو پاستور فرانسه، تحقیقاتی را بر روی نقش بیفیدوباکتریها در کاهش بروز اسهال نوزادان انجام داد(3،2،1).

“Probiotic ” یک کلمه یونانی است که به معنای “برای زندگی” می‌باشد، البته در سالهای گذشته تعاریف زیادی برای این کلمه ارائه شده است. جدیدترین تعریفی که در
مورد پروبیوتیک ارائه شده است عبارت است از هر نوع کشت منفرد یا مختلط از میکروارگانیسمهای زنده که جهت مصرف انسان یا دام مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی
از این محصولات پروبیوتیک “Bio-yogurt ” می‌باشد که حاوی میکروارگانیسم های زنده است که منجر به ارتقاء کیفیت سلامتی در انسان می‌شود. از اثرات این نوع ماست ها کنترل عفونت های روده ای و کاهش عدم تحمل لاکتوز می‌باشد. مهمترین اثر این نوع فرآورده ها کاهش مقدار سرمی کلسترول خون است و بالطبع میزان خطر حملات قلبی کاهش می یابد(3،2،1).

بحث:

البته محققین در ابتدای راه قرار دارند و این در واقع شروع استفاده از پروبیوتیک ها جهت
مصارف انسانی است. اگرچه استقبال بی نظیری از این فراورده ها در کشورهای مختلف شده است. در این مقاله به بررسی اکولوژی دستگاه گوارش انسان، ارزشهای درمانی چنین فراورده ها، فرآورده های لبنی پروبیوتیک عرضه شده به بازارهای مصرف و سایر خصوصیات این فرآورده ها پرداخته شده است.

منابع:

1-Hughes, D. B.,Hoover, D. G.(1995) Viability
and enzymatic activity of bifidobacteria in milk,Journal of Dairy
Science,78,168-276.

 

 2-O’Sullivan,M.G.(1992).Probiotic
bacteria:myth or reality?Trends in food science and technology,3,309-314.

 

3- Rybka,S.(1994).The enumeration of
Lactobacillus,Streptococcus and Bifidobacterium species in
yogurt,B.Sc.disseration,University of New South Wales,Sydney.

 

 

/ 0 نظر / 62 بازدید