قابل توجه دانشجویان دامپزشکی واحد شبستر

به اطلاع دانشجویان محترم دامپزشکی می رساند که کتب جدید فارسی خریداری شده از نمایشگاه کتاب تبریز تحویل کتابخانه دانشگاه شده است و با مراجعه به گروه می توانند از عنواین کتب خریداری شده مطلع گردند.

مدیر گروه دامپزشکی واحد شبستر

دکتر موثق

/ 0 نظر / 48 بازدید