لینک های دانلود جزوات رشته دامپزشکی-صنایع غذایی-بهداشت مواد غذایی 1396

 

دانشجویان محترم جهت دانلود جزوات تکمیلی مرتبط با درس میکروب شناسی مواد غذایی از لینک های زیر استفاده نمایید.


جزوه مواد نگهدارنده در مواد غذایی

http://s5.picofile.com/file/8122101050/food_preservatives_DrMovassagh.pdf.html

جزوه کاربرد پرتودهی در مواد غذایی

http://s9.picofile.com/d/8270744668/b137925b-c039-4acd-bca4-290bdf0a91be/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C.PDF

  

دانشجویان محترم جهت دریافت فایل مربوط به برگ گزارش کار درس بهداشت و صنایع شیر کلیک نمایید

http://s5.picofile.com/d/8122101934/87c4b711-d22c-4926-a12d-820daac31959/%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%B4%DB%8C%D8%B1.pdf

 

دانشجویان محترم رشته های دکترای حرفه ای دامپزشکی، علوم و صنایع غذایی و شیمی صنایع غذایی واحد شبستر جهت دریافت فایل مربوط به فرم گزارش کار درس کنترل کیفی و میکروب شناسی مواد غذایی کلیک نمایید.

http://s5.picofile.com/file/8122101326/%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C.pdf.html

  

دانشجویان محترم واحد تبریز جهت دانلود برگ گزارش کار درس میکروب شناسی مواد غذایی کلیک نمایید

http://s5.picofile.com/file/8122101326/%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C.pdf.html

 

دانشجویان رشته دامپزشکی مقطع دکترای حرفه ای واحد شبستر جهت دانلود جزوه ضمیمه درس بهداشت و بازرسی گوشت از لینک های زیر استفاده فرمایید.

http://s5.picofile.com/file/8125421876/Meat_hygiene_1.pdf.html

 


http://s5.picofile.com/file/8125422418/meat_hygiene_2.pdf.html

 

خط کشتار طیور

http://s6.picofile.com/file/8231320076/%D8%AE%D8%B7_%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1.pdf.html

 

 

بازرسی گوشت بیماری های انگلی و ویروسی

http://s6.picofile.com/file/8231320542/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C.pdf.html

 

 تفریق لاشه ها (درس بازرسی گوشت)

http://s9.picofile.com/file/8347406600/%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87_%D9%87%D8%A7.pdf.htm

جداول ضمیمه بخش عملی دروس کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی

http://s5.picofile.com/file/8147714950/doc_for_student_print.rar.html

 

 

نحوه نگارش گزارش سمینار 1 و 2

مخصوص دانشجویان ارشد صنایع غذایی

 

جدول تفریقی میکروب های سرمادوست

http://s3.picofile.com/file/8188010650/Psychrophiles_Table.pdf.html

 

فساد شیر

http://s9.picofile.com/file/8270744384/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%B1.PDF.html

 

فساد مواد غذایی

http://s9.picofile.com/file/8270743868/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C.zip.html

 

 

جزوه پرتو دهی در مواد غذایی( با کیفیت مناسب)

 

 

کارگاه مایکوتوکسین ها در مواد غذایی(دانشگاه آزاد سلامی تبریز)

 

 

جدول مواد طعم دهنده مجاز

http://s8.picofile.com/file/8314487284/%D8%B7%D8%B9%D9%85_%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF_%D9%87_%D9%87%D8%A7.jpg

 

جزوه قارچ ها در صنایع غذایی

http://s9.picofile.com/file/8314677450/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86_%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C1396_%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF.pdf.html


نمونه گزارش کار درس کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی (دکتر موثق)

http://s9.picofile.com/file/8340110150/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf.html


جزوه بیماری های انگلی(درس بیماری مشترک)

http://s3.picofile.com/file/8228778384/parasitic_diseases.pdf.html


درماتوفیتوزیس(درس بیماری مشترک)

http://s8.picofile.com/file/8347406126/Dermatophytosis.pdf.html

میگو

http://s8.picofile.com/file/8348230442/Shrimp.pdf.html

بیوتوکسین های دریایی

http://s9.picofile.com/file/8348230726/biotoxins_fish.pdf.html

جهت خرید کتاب و ارسال از طریق پست با ایمیل drmhmg@gmail com مکاتبه نمایید.

 

دانشجویان و بازدیدکنندگان محترم

تمام لینک ها قابل دانلود می باشند.

(آذر ماه 97)

ایمیل drmhmg@gmail.com

 

/ 0 نظر / 525 بازدید